เงินสมทบประกันสังคม เดือนพฤศจิกายน 2565 “ม.33-ม.39-ม.40” จ่ายกี่บาท?

เงินสมทบประกันสังคม เดือนพฤศจิกายน 2565 “ม.33-ม.39-ม.40” ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมกี่บาท

เข้าสู่เดือนพฤศจิกายน 2565 แล้ว ซึ่งยังถือว่าอยู่ในช่วงที่ประกันสังคมประกาศลดเงินสมทบ 3 เดือน (เดือน ต.ค.-ธ.ค. 65) ให้นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยล่าสุด ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 จะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเดือนพฤศจิกายน จำนวนกี่บาท ถ้าพร้อมแล้วพอดูพร้อมๆ กัน

ประกันสังคมเดือนพฤศจิกายน 2565 จ่ายเท่าไหร่ ?
ผู้ประกันตนมาตรา 33

นายจ้างและลูกจ้าง จ่ายฝ่ายละ 3% (จากเดิม 5%) คำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำ 1,650 บาท สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เท่ากับจ่ายฝ่ายละ 450 บาท
ผู้ประกันตนมาตรา 39

ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 39 เป็นจำนวน 240 บาท (จากเดิม 432 บาทต่อเดือน)