SCBEIC ชี้แม้เงินเฟ้อชะลอตัวแต่ยังอยู่ในระดับสูง ท้าทายผู้กำหนดนโยบาย

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ประเมินว่า อัตราเงินเฟ้อของไทยเริ่มมีแนวโน้มทยอยปรับลดลง และจะกลับมาใกล้กรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในปี 2566 เนื่องจากแนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิดที่เริ่มชะลอลงในช่วงที่ผ่านมา

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC)

ทั้งนี้ แม้เงินเฟ้อจะชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในระยะถัดไป แต่เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงจากหลายปัจจัย เนื่องจากราคาพลังงานที่ยังสูง การส่งผ่านต้นทุนจากผู้ประกอบการที่จะมีมากขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และแนวโน้มราคาสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนปุ๋ยที่สูงขึ้น นโยบายจำกัดการส่งออกข้าวของอินเดีย และปัจจัยฐานราคา LPG และค่าไฟฟ้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงการขาดแคลนแรงงานต่างชาติ และการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำปลายปีนี้ ที่จะยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนการผลิตในวงกว้าง

SCB EIC ยังระบุว่า ปัญหาเงินเฟ้อสูงมีผลกดดันให้การบริโภคครัวเรือน และรายได้ที่แท้จริงปรับลดลง ตอกย้ำปัญหา “ของแพง ค่าแรงถูก” ในสังคมไทย ทำให้ภาคครัวเรือนในบางส่วนจำเป็นต้องลดหรือชะลอการใช้จ่าย นำสภาพคล่องที่มีอยู่ออกมาใช้ หรือก่อหนี้ใหม่ โดยเฉพาะจากปัญหาราคาพลังงานและอาหารที่คาดว่ายังอยู่ในระดับสูง ยิ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำลังซื้อกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ค่าใช้จ่ายด้านอาหารและพลังงานสูงถึง 53% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

สอดคล้องกับผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคของ EIC ที่พบว่าราว 60% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ต้องเผชิญปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย, โดย 77% ประสบปัญหาการออมลดลงหรือเก็บออมไม่ได้เลย และ 44% เชื่อว่ารายจ่ายจะเพิ่มในอัตราที่มากกว่ารายได้ในช่วง 6 เดือนข้างหน้า สะท้อนถึงแรงกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระดับมหภาค ทั้งจากการบริโภคภาคเอกชนที่หายไป สถานะทางการเงินที่เปราะบางมากขึ้น และซ้ำเติมปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เดิมอยู่สูงถึง เกือบ 90% ของ GDP ณ สิ้น ไตรมาสแรกของปี 2565

ดังนั้น ในสถานการณ์ที่ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและรวดเร็วเช่นนี้ ภาครัฐควรมีมาตรการช่วยเหลือที่ตรงจุดสำหรับภาคครัวเรือนโดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบาง ได้แก่ มาตรการเร่งด่วนและเจาะจง เช่น การลดหนี้ การให้เงินช่วยเหลือ การเพิ่มสิทธิสวัสดิการ พร้อมเพิ่มความสามารถในการหารายได้ ประกอบกับมาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง เช่น สินเชื้อดอกเบี้ยต่ำ ที่มีเงื่อนไขการผ่อนชำระที่สอดคล้องกับระดับรายได้ การลดค่าครองชีพในสินค้าและบริการจำเป็น รวมถึงช่วยเหลือในรูปแบบเงินโอน และมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อสำหรับกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง โดยเน้นการใช้จ่ายกับผู้ประกอบการขนาดเล็กในประเทศ

นอกจากนี้ ภาครัฐควรออกนโยบายเกี่ยวกับการแก้หนี้นอกระบบเพิ่มเติม ทั้งการป้องกันไม่ให้ประชาชนพึ่งพาหนี้นอกระบบมากขึ้น และการดึงหนี้นอกระบบให้กลับเข้าสู่ในระบบ ซึ่งภาระดอกเบี้ยถูกกว่า เพื่อช่วยให้ครัวเรือนไทยปลดหนี้ได้อย่างยั่งยืน

SCB EIC เชื่อว่า เศรษฐกิจไทยจะยังเผชิญกับปัญหาของแพงต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง และประเมินว่าเงินเฟ้ออาจจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ไม่เร็วนัก จากราคาพลังงานและอาหารที่ยังสูง และการส่งผ่านต้นทุนจากผู้ผลิตที่มากขึ้น กดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจผ่านการบริโภคและการลงทุน ทำให้เป็นความท้าทายของผู้กำหนดนโยบายที่จะควบคุมเงินเฟ้อไทยในระยะถัดไป ทั้งจากปัจจัยอุปทานที่ยังมีอยู่ และอุปสงค์ที่ทยอยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง betballtiger

ศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี แสดงผลงานศิลปนิพนธ์

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และ สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

ศิลปะการออกแบบ

ประชันศิลปนิพนธ์ โชว์ไอเดีย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกสินี กล่ำอยู่สุข ประธานกรรมการบริษัท ฟินาเล เวดดิง สตูดิโอ จำกัด เป็นประธานเปิดงาน โดยมี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี และ ศ.ดร. สมพร ธุรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ ณ หอศิลป์ อาคาร 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

นายศุภกิตติ์ บุญศรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ เล่าว่า ในปัจจุบันนี้ คนเราหันมาเลี้ยงสัตว์ฟันแทะกันมากมาย แต่บางคนอาจ ไม่คำนึงถึงสภาพอากาศที่อยู่อาศัยของสัตว์ฟันแทะ จึงทำให้เกิด อันตรายต่อสัตว์ได้ จึง ทำการออกแบบและพัฒนาตู้ปรับอุณหภูมิสำหรับหนูแกสบี้ เพื่อป้องกันการเกิดโรคและการตายในการเลี้ยงสัตว์ประเภทฟันแทะ รูปทรงขอนไม้ เพราะว่าสัตว์พันธุ์นี้ชอบอาศัยอยู่ในโพรงต้นไม้ ซึ่งตู้มีขนาด 25 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร ตัวตู้ทำด้วยแผ่นอะคริลิค ทำความเย็นด้วยแผ่นเพลเทียร์ เพื่อช่วยในการสร้างความเย็นและปรับอุณหภูมิ ต่อด้วยพัดลมทั้ง 2 ตัว ช่วยปล่อยความเย็นและระบายความร้อน มีตัวสร้างความอบอุ่นในตัวสัตว์ ทำให้สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมคล้ายธรรมชาติมากที่สุด

นายนนทวัฒน์ ศรสงวน สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย (เอกเครื่องหนัง) เล่าว่า ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสัมภาระมอเตอร์ไซค์ ได้แรงบันดาลใจมาจากรูปแบบรอยสักของชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศนิวซีแลนด์ชื่อชนเผ่าเมารี ลวดลายรอยสักของชนเผ่าเมารีนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สวยงามโดเด่นและน่าสนใจ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่จะสักเพื่อสื่อถึงความแข็งแกร่ง ใช้เทคนิคการเลเซอร์หนังแท้ ซึ่งการเลเซอร์ทำให้ลวดลายมีความคมชัดมากกว่าวิธีอื่น ๆ การออกแบบกระเป๋าสัมภาระสำหรับรถจักรยานยนต์ ประกอบไปด้วยกระเป๋า 2 ใบ และสายเชื่อมคล้องกระเป๋าแบบปรับได้สำหรับพาดกับใต้เบาะรถจักรยานยนต์ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และยังสามารถใช้ได้กับรถจักรยานยนต์ทุกรุ่นที่มีถังน้ำมันด้านหน้าอีกด้วย

นางสาวณัฐกมล สายบัว สาขานวัตกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย (เอกหัตถกรรม) เล่าว่า ได้ทำการศึกษาและเก็บข้อมูลชุมชนจักสานบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง พบว่าคนสมัยใหม่ไม่รู้จักผลิตภัณฑ์จักสาน จึงได้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟดอกบัวขึ้นมา โดยได้แรงบันดาลใจจากดอกบัว ใช้เทคนิคจักสานไม้ไผ่ หวายและเส้นพลาสติก โดยนำเอาเส้นพลาสติกมาร่วมกับงานจักสานไม้ไผ่และหวาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ชอบและหลงใหลในงานจักสาน ที่ต้องการผลิตภัณฑ์จักสานในรูปแบบใหม่ ๆ

นายวุฒิภัทร ทองไทย สาขานวัตกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย (เอกเครื่องปั้นดินเผา) เล่าว่า การปรับเปลี่ยนชุดชงให้มีการดื่มใด้ง่ายขึ้นจากที่ต้องดื่มแบบมีพิธีการเหมือนสมัยก่อน แต่ยังได้รสชาติแบบสไตล์ญี่ปุ่น ได้แนวคิดมาจากดอกซากุระ มาออกแบบชุดชงชาเขียวมัทฉะ โดยดอกซากุระมีความเป็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัว มีสีไม่ฉูดฉาด สีชมพูและสีเหลืองเป็นจุดเด่น จึงนำดอกซากุระมาออกแบบในงานชุดชงชาเขียวมัทฉะ มีความทันสมัย เรียบง่าย

นางสาวณหทัย ศรีวิชัย สาขานวัตกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย (เอกออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ) เล่าว่า ผลงาน Sweetness of mudmee การเพิ่มความงดงามและความมีเสน่ห์ให้แก่ผ้ามัดหมี่ จากที่ได้ศึกษาในความงามของลวดลายผ้ามัดหมี่นี้ได้นำลวดลายของผ้ามัดหมี่มาออกแบบใหม่ให้เกิดลวดลายที่สวยงามและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น จากลวดลายที่ออกแบบมานี้ผู้ศึกษาได้ออกแบบลายให้มีความอ่อนหวานและอ่อนโยน สื่อถึงความสดใสของผู้หญิงผ่านการออกแบบชุดปาร์ตี้ นอกจากจะสวมใส่ออกงานได้แล้วสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อที่ทำให้วันๆนั้นเป็นวันที่พิเศษมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ซี.พี. อินเตอร์เทรด คว้ารางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจ ยึดมั่นกฎเกณฑ์ โปร่งใส

นายฐิติ ลุจินตานนท์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด ขึ้นรับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจประจำปี 2564 (Good Governance Standards 2021)

ซี.พี.-อินเตอร์เทรด-

จากนายสินิตย์ เลิศไกร รมช.กระทรวงพาณิชย์ ภายในงานเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลประจำปี 2564 และ 2565 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้น โดยในการจัดงานครั้งนี้มีธุรกิจรายใหม่ที่ผ่านเกณฑ์รับรอง ทั้งหมด 40 ราย ประกอบด้วย ธุรกิจที่ผ่านการรับรองฯ ปี 2564 จำนวน 24 ราย และธุรกิจที่ผ่านการรับรองฯ ปี 2565 จำนวน 16 ราย

ทั้งนี้ ปี 2564 เป็นปีแรกที่ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับการรับรองดังกล่าว อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามระเบียบและกฎเกณฑ์มาตรฐาน จรรยาบรรณธุรกิจ ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และคู่ค้า betballtiger

มิเคลสัน ถอน! มาดามแป้ง คอนเฟิร์ม ชนาธิป-สุภโชค ช่วยช้างศึก ทวงแชมป์คิงส์คัพ

ชนาธิป

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้จัดการทีมชาติไทย ยืนยัน ชนาธิป สรงกระสินธ์ และ สุภโชค สารชาติ สองแนวรุกที่ค้าแข้งในเจลีก ญี่ปุ่น ตอบรับมาช่วยทัพช้างศึก ลุยฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ ครั้งที่ 48 ณ จ.เชียงใหม่ เป็นที่แน่นอนแล้ว ภายใต้ปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ วันที่ 22-25 กันยายนนี้

ขุนพล ช้างศึก จับสลากมาพบกับ มาเลเซีย ส่วนอีกคู่เป็น ตรินิแดด และ โตเบโก พบกับ ทาจิกิสถาน โดย “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ในฐานะผู้จัดการทีม ที่เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าว และ จับสลากด้วยตัวเอง ถึง จ.เชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ว่า

“เรื่องของนักเตะจากลีกต่างประเทศ เจ (ชนาธิป สรงกระสินธ์) คอนเฟิร์มว่ามาแน่นอน รวมถึง เชค (สุภโชค สารชาติ) ก็มาแน่นอน แต่ข่าวร้ายคือ นิโคลัส มิเคลสัน (โอบี โอเดนเซ) ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นให้สโมสรทำให้ไม่สามารถมาร่วมทีมในครั้งนี้ได้”แทงบอลขั้นต่ำ 10 บาท

“ในส่วนของผู้เล่นทั้ง 23 คน ตอนนี้ทาง มาโน โพลกิ้ง และผู้ช่วยกำลังทำงานกันอย่างหนัก เพราะช่วงนี้ไทยลีกยังคงมีการแข่งขันอยู่ก็ต้องดูว่า ใครที่พร้อมที่สุดสมบูรณ์ที่สุด”

“เราจะเจอใครก็ยากทุกทีม จริงๆ มาเลเซีย ใกล้เคียงกับเรา เพราะเจอกันบ่อย คิงส์คัพ เป็นถ้วยเก่าแก่ที่สุดในเอเชีย มีมา 54 ปี แล้ว ครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่มาจัดที่สนามสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี แน่นอนว่า เราอยากได้ถ้วยใบนี้ เราจะทำให้เต็มที่ 90 นาที เราเล่นกันเต็มที่ แมตช์แรกเจอมาเลเซีย ถ้าชนะในแมตช์ที่สองเราขอเจอใครก็ได้ แต่มิตรภาพยังเป็นเรื่องสำคัญเสมอ” มาดามแป้ง ปิดท้าย

สำหรับ ทีมชาติไทย จะแข่งขันเป็นคู่ที่ 2 พบกับ ทีมชาติมาเลเซีย ในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน คิงส์คัพ ครั้งที่ 48 วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 20.30 น. ที่สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ betballtiger

การสมัครบาคาร่า

การสมัครบาคาร่า เป็นที่นิยมและเป็นแหล่งสะสมความสุขจริงๆที่หลายๆท่านเข้ามาร่วมลงทุนกัน 

นักพนันทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาทำการลงทุนกันอย่างไม่ขาดสายเพราะว่าเป็นการเล่นเกมไพ่บาคาร่าที่สร้างความรวยได้แบบจริงๆและยังเป็นเกมพนันที่โด่งดังเป็นอย่างมากด้วยจึงทำให้ได้รับค่านิยมอย่างสูงมากโดยผู้ให้บริการนั้นก็ยังได้เปิด การสมัครบาคาร่า ให้ทุกท่านเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกแบบง่ายๆโดยที่สามารถสร้างเงินไปอย่างราบรื่นอีกด้วยที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งที่สร้างความสุขให้กับทุกท่านอย่างครบรสจริงๆ เว็บบาคาร่าที่คนเล่นเยอะที่สุด  และการเล่นเกมพนันของเรานี้ก็ยังมีการแจกจ่ายเงินที่จริงอีกด้วยที่ท่านไม่ต้องเป็นกังวลในใดเพราะจะมีระบบการฝากถอนที่ดีเยี่ยมเป็นระบบอัตโนมัติจึงทำให้เรื่องของการเงินนั้นหายห่วงไปได้อย่างแน่นอนและไม่ว่าท่านจะเป็นเพศไหนวัยไหนก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้ามาร่วมลงทุนและหาเงินกับเราได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 

การสมัครบาคาร่า

การสมัครบาคาร่า ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างหากจะเข้ามาร่วมเป็นนักพนัน 

ใครๆก็สามารถร่ำรวยกันได้อยู่แล้วเพราะเว็บพนันของเรานั้นเปิดให้ทุกท่านเข้ามาทำการลงทุนได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงแถมยังมี การสมัครบาคาร่า ที่สะดวกสบายมากที่สุดโดยทุกท่านจะรู้สึกพึงพอใจในส่วนต่างๆนี้อย่างแน่นอน และหากนักพนันทุกท่านคาดหวังถึงการสร้างผลกำไรให้กับตัวเองมากมายนั้นก็จะต้องมีการเตรียมตัวในการเข้ามาหาเงินของตัวเองด้วยพี่หากท่านมีความเตรียมความพร้อมมาแล้วอย่างดีก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการสร้างเงินอย่างแน่นอนเพราะ เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด 2022 พร้อมจะแจกจ่ายผลกำไรให้กับทุกท่านอยู่ตลอดเวลาที่นักพนันมือใหม่อาจจะยังไม่ทราบว่าควรจะมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็จะมีบอกเอาไว้ให้ดังนี้

  • นักพนันทุกท่านจะต้องมีการตั้งเป้าหมายถึงการเดิมพันของตัวเองเอาไว้ด้วยที่เรียกได้ว่าเป็นการวางแผนในการเล่นก็ว่าได้ เว็บบาคาร่าที่ดีที่สุด เพราะจะถือได้ว่าการเตรียมตัวของท่านในครั้งนี้จะนำพาความสำเร็จมาให้ท่านอย่างแน่นอนหากมีการวางแผนมาแล้วเป็นอย่างดีนั้นเอง 
  • การเข้าศึกษาและเรียนรู้ถึงข้อมูลต่างๆที่เป็นรายละเอียดของเกมไพ่บาคาร่าก็ถือได้ว่าเป็นการแสวงหาความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการเดิมพันมากที่สุดเพราะเกมนี้จะมีรายละเอียดต่างๆที่มากมายรวมถึงยังมีไพ่ทั้งหมด 52 ใบที่ในแต่ละใบนั้นมักจะมีความหมายและการเข้ารับผลกำไรที่ไม่เหมือนกันอีกด้วย

เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด-2022

เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด 2022 เติมเต็มไปด้วยความสนุกสนานที่มาพร้อมกับการเข้ารับผลกำไร 

เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวสำหรับการเล่นเกมพนันออนไลน์เพราะมีผู้คนหลายๆท่านมีความกังวลเช่นกันว่าจะสร้างผลกำไรได้จริงหรือไม่ก็ต้องขอการันตีเลยว่าการเล่นเกมไพ่บาคาร่านั้นเป็นหนึ่งในเกมพนันออนไลน์ที่มีอัตราการจ่ายที่สูงมากและยังมีโอกาสในการสร้างความรวยให้กับตัวเองได้ง่ายกว่าการเล่นเกมพนันอื่นๆอย่างแน่นอนเพียงแค่ท่านทำ การสมัครบาคาร่า ท่านก็จะค้นพบแสงสว่างในการสร้างเงินให้กับตัวท่านอย่างแน่นอนเพราะเป็นการหาเงินในการเล่นที่ง่ายมากๆนั่นเองรวมถึงการสมัครสมาชิก บาคาร่าออนไลน์168 ของท่านนั้นก็จะง่ายมากด้วยเช่นกันที่ท่านสามารถเริ่มต้นเข้ามาเป็นนักพนันกับเราได้โดยที่ไม่ต้องทำการค้นหา เว็บบาคาร่าที่ดีที่สุด อะไรให้ยุ่งยากเพียงแค่ท่านทำการสมัครสมาชิกจากทางหน้าเว็บไซต์หรือจากช่องทางอื่นๆที่ท่านถนัดโดยไม่ต้องมีการกรอกข้อมูลส่วนตัวให้มากมายเพียงเท่านี้ก็สามารถเข้ามารับความสนุกสนานและสร้างผลกำไรให้กับตัวเองได้แล้ว